JYDSKE DRAGONREGIMENTS TROMPETERKORPS

Dragondagen 2006 blev sidste optræden for Jydske Dragonregiments Trompeterkorps der nu er nedlagt.

Nedlæggelsen af trompeterkorpset er et stort tab for Jydske Dragonregiment, der har nydt godt af trompeternes og ikke mindst kaptajn N.O. Kristensen utrættelige indsats for at gøre regimentet synligt i gadebilledet både i Holstebro og andre steder i Danmark.
 
Derfor ønskede regimentet at benytte Dragondagen til at tage afsked med trompeterkorpset i en af de situationer, hvor trompeterkorpset i alle årene har spillet en væsentlig rolle.
Trompeterkorpsets opvisning lørdag blev den sidste i korpsets historie, da Forsvarets nye struktur desværre ikke har levnet plads til opretholdelse af trompeterkorpset ved regimentet.